Informace o projektu
Dopad pandemie COVID-19 na časnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) a na duševní zdraví dětí s PAS a jejich rodin.

Kód projektu
NU22-D-130
Období řešení
4/2022 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Poruchy autistického spektra (PAS) se řadí mezi neurovývojová onemocnění projevující se poruchami v komunikaci, sociální interakci a repetitivními prvky chování. Prevalence PAS se aktuálně odhaduje na 1-2% dětí, což představuje nejen zdravotní, ale i významný socioekonomický problém.
Pandemie COVID-19 vedla k významnému omezení neakutní péče, což zasáhlo i diagnostiku neurovývojových poruch. Tento problém je komplexní: odkládání screeningového vyšetření dotazníkem M-CHAT-R/F a delší čekací doba na specializovaná vyšetření.
Časná diagnostika PAS je kruciální a zlepšuje prognózu při včasném zahájení intervencí. Vede tak ke zlepšení kvality života těchto dětí a jejich rodičů.
Cílem studie je analýza údajů o diagnostice PAS v období pandemie COVID-19 a validizace telemedicínských možností diagnostiky jako řešení časné diagnostiky PAS v období, kdy ji nelze provést standardním prezenčním způsobem.
Dalším cílem je zhodnocení vlivu pandemie na kvalitu života a míru stresu dětí s PAS a jejich rodičů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info