Informace o projektu
Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcí

Kód projektu
NU22-05-00110
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Biofilmy ran jsou komplexními polymikrobiálními společenstvy bakterií a hub uvnitř vrstvy extracelulární matrix. Matrix chrání mikroorganizmy před imunitním systémem hostitele a významně zvyšuje rezistenci ke klasickým antimikrobiálním látkám. Podle odhadů prodělá v průběhu života alespoň jednu epizodu chronické rané infekce 1–2 % celkové populace rozvinutých zemí. Lokální rozvoj infekce v chronické ráně hraje významnou roli jako komplikace léčby pacienta. Léčba raných biofilmů klasickými antimikrobiálními látkami je velice obtížná a často selhává, což vede k nutnosti vývoje nových látek a strategií, které např. narušují strukturu biofilmu a zasahují mikroby uvnitř této vrstvy. Pro vývoj nových strategií a účinných látek je nezbytný vhodný biofilmový model, nicméně dosud popsané či používané modely mají řadu negativ a pro polymikrobiální biofilmy jsou využitelné jen s obtížemi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info