Informace o projektu
Vplyv diabetu I. typu na denzitu očnej šošovky

Kód projektu
MUNI/C/1697/2021
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Diplomová práca sa venuje problematike diabetu I. typu a jeho vplyvu na denzitu očnej šošovky.
Teoretická časť práce je zameraná na anatómiu, fyziológiu a embryológiu ľudskej šošovky. Ďalej sa
práca venuje diabetu, jeho rozdeleniu, patofyziológii, očným komplikáciám a terapii. Najdôležitejšia
časť práce vysvetľuje vplyv diabetu I. typu na denzitu očnej šošovky. Popisuje spôsoby jej merania
a zdôrazňuje meranie na prístroji Pentacam HR.
Výskumná časť práce sa venuje meraniu denzity očnej šošovky pomocou prístroja Pentacam HR
u skúmanej a kontrolnej vzorky pacientov.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info