Informace o projektu
Neurobiologické a psychologické markery válečného stresu u civilistů: dvougenereční studie přeživších balkánské války

Kód projektu
NU22-04-00661
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

Traumatický zážitek války a prožívání závažného stresu vede k ovlivnění neurobiologických, psychologických a behaviorálních funkcí. Tato studie bude zkoumat dopady stresu u civilistů zasažených válkou v zemích bývalé Jugoslávie (1991 – 1995), kteří emigrovali do ČR. Zjišťován bude také transgenerační přenos dopadů stresu na následující generaci osob bez přímé zkušenosti s válkou. Cílem je prozkoumat dopady stresu na mozkové struktury a funkce, duševní zdraví, identifikovat biomarkery stresu a alostatickou nálož, dále pak prozkoumat vzájemné souvislosti mezi těmito faktory. Budou vyvinuty metody, které pomohou rozlišit odolné a zranitelné jedince a identifikovat rozdíly mezi nimi. Dále budou analyzovány biomarkery stresu z periferní krve, vhodné k použití predikčního modelování závažné stresové odpovědi organismu. Výsledná psychologická a fyziologická data budou použita jako proměnná k získaným neurozobrazovacím datům, za účelem lokalizace strukturálních a funkčních korelátů stresové odpovědi v mozku.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info