Informace o projektu
Elektrody modifikované nukleovými kyselinami a bílkovinami. Nové nástroje v biochemickém a biomedicínském výzkumu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
GV204/97/K084
Období řešení
1/1997 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Masarykův onkologický ústav Brno

Tento projekt komplexního výzkumu interakcí biomakromolekul s elektricky nabitými povrchy je založen na nedávném pokroku dosaženém v laboratořích navrhovatelů (viz text) při rozvoji elektrochemických technik a při studiích interakcí nukleových kyselin a bílkovin se rtuťovou elektrodou a pevnými elektrodami. V tomto projektu budou získány základní informace o adsorpci a desorpci, redoxních a strukturních vlastnostech DNA, RNA, oligonukleotidů, bílkovin a malých peptidů na mezifází. Výsledkem těchto studií bude vývoj elektrochemických vysoce citlivých metod, zahrnujících (a) rychle reagující senzory poškození DNA, (b) rychle reagující senzory hybridizace DNA, (c) nové metody pro studium interakcí DNA se specifickými bílkovinami a protinádorově účinnými léčivy, apod. Rovněž bude získána informace o lokálních strukturách DNA při neurologických genetických onemocněních a o interakcích DNA s bílkovinou p53 u lidské rakoviny. Hlavním cílem je vývoj elektrod modifikovaných nukleovými kyselinami a bílkovinami.

Publikace

Počet publikací: 82


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info