Informace o projektu
Základní a aplikovaný výzkum a vývoj metod chemické a fyzikálně chemické analýzy pro studium přírody a pokročilé technologie (FYZCHEMAN)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1298/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt FYZCHEMAN je zaměřen na výzkum a vývoj analytických metod pro studium biologických, geologických a syntetických materiálů. Výzkum a vývoj bude realizován studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia, přičemž se uplatní hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserová ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomová emisní spektrometrie (ICP-OES), rentgenová fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie s různými ionizačními technikami (MALDI-ToF-MS a další), hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou používány pro zobrazování prostorové distribuce analytů v biologických tkáních, horninách a minerálech, jako podpora vývoje protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů a při studiu fázových rovnováh slitin a nanomateriálů. Pro predikci vlastnosti kovů a slitin bude používáno matematické modelování.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info