Informace o projektu
Modelování, analýza a verifikace (2023) (MAV-2023)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Cílem projektu je podpora vědecko-výzkumné a vývojové činnosti studentů doktorského a magisterského studia na FI MU. Projekt navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2022 a dále je rozvíjí. Navrhovaný projekt si klade za cíl podpořit VaV aktivity zúčastněných studentů a dle zaměření i spolupráci s průmyslovými partnery v centru CERIT. Zejmená se jedná o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména náhodných systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů a dalších i přírodně motivovaných systémů, zejména biologických. S biologií je rovněž úzce spjata další výzkumná oblast, jíž je analýza biomedicínského obrazu, a to včetně nově vyvíjených metod analýzy a jejich validace. Výzkum v této oblasti je na aplikační úrovni provázán na využívání rozsáhlých výpočetních systémů (cloud-computing) a moderních paralelních architektur (GPGPU computing a multi GPU computing).

Projekt zejména pokrývá aktivity vedené pracovníky z Katedry teorie programování a dvou výzkumných skupin: CBIA (analýza biomedicínského obrazu) a SITOLA (intenzitní výpočty v rozsáhlých sítích).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info