Informace o projektu
Clinical Pharmacology and Therapeutics Teach the Teacher program (CP4T)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2022-1-NL01-KA220-HED-000088069
Období řešení
10/2022 - 9/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Universität Lübeck
Universidad de La Laguna
Université de Montpellier II
Universita di Bologna
Universiteit Gent
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Göteborgs universitet
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Záměrem projektu CP4T je vytvoření komplexního programu „Teach the teacher“ pro učitele předmětů orientovaných na klinickou farmakologii a farmakoterapii v Evropě. Program bude zaměřen na aktualizaci "WHO Teacher’s guide to good prescribing" a "WHO Guide to good prescribing" (online) a dále bude sestávat z multimodulového kurzu „Teach the teacher“ a několika dalších tréninkových materiálů pro učitele (např. video-návody, přehledové zprávy/články o metodách školení/hodnocení v předmětech zaměřených na klinickou farmakologii a farmakoterapii založené na důkazech, databanky kazuistik). Vytvořením praktických manuálů, multimodulového kurzu „Teach the teacher“ a dalších tréninkových materiálů se snažíme vytvořit platformu pro edukaci učitelů klinické farmakologie a farmakoterapie a potažmo pomocí nich harmonizovat a modernizovat výuku v této oblasti na celoevropské úrovni. Charakter samotného projektu podporuje navázání a rozvoj úzké spolupráce mezi jednotlivými evropskými univerzitami.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info