Informace o projektu
Organotypické kultury glioblastomu – personalizované testování protinádorové léčby II

Kód projektu
MUNI/A/1379/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt navazuje na loňský pilotní projekt organotypických kultur glioblastomu. Cílem projektu je využití modelu organotypické kultury glioblastomu představující nejnovější 3D model pro testování protinádorové léčby, nejlépe vystihující komplexnost, heterogenitu, mikroprostředí a molekulárně-genetický profil nádoru. Úspěšně kultivovaný model GBM s nastavenou kontrolní standardní adiuvantní chemoradioterapií bude využit ke studiu nové protinádorové léčby. Dále bude model sloužit ke sledování efektu terapie na expresi biomarkerů potenciálních pro cílenou terapii a k studiu heterogenity nádorové populace. Terapeutická odpověď vzorků bude následně korelována s klinickou odpovědí pacienta na terapii.
Na projektu se bude podílet jeden pregraduální student, dva postgraduální studenti a jejich školitelé. Školitelé budou zajišťovat odborný dohled, studenti budou zodpovědní za odběr a zpracování vzorků pro kultivaci, hodnocení odpovědi na terapii a vytváření výstupů projektu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info