Informace o projektu
Vliv heteroforie na velikost fúzních rezerv do dálky a do blízka (HIFUV)

Kód projektu
MUNI/A/1039/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
Heteroforie, fúzní vergence, AC/A, metoda Von Graefe, Howellova karta, prizma.

Posouzení rozsahu fúzních vergencí je jeden z nejdůležitějších diagnostických nástrojů pro poskytování informací o schopnosti zachovat binokulární vidění. Tendence očí vybočovat z bifoveální fixace je řízena fúzní vergencí. Motorická fúze je základem pro ortoforické postavení očí v kombinaci se senzorickou fúzí a stereopsí. Když je přítomna heteroforie, chybné postavení očí přesahuje možnosti fúzní vergence. Testováním amplitudy fúzní vergence můžeme stanovit hranici, kdy se objeví potíže s binokulárním viděním.

Výsledky

V případě obou skupin s exoforií (dálka, blízko) došlo ke statisticky významnému zvýšení NFV (D EX, p = 0,01, respektive B EX, p = 0,02). Ve skupinách s esoforií ve skupině na dálku (D ES) se projevilosnížení průměrných hodnot obou fúzních rezerv. Tento výsledek ale nebyl statisticky významný (PFV D, p = 0,89 a NFV D, p = 0,07). Ve skupině s esoforií na blízko se ukázalo zvýšení průměrných hodnot obou fúzních rezerv. Výsledek nebyl významný na určené statistické hladině (PFV B, p = 0,83 a NFV B, p = 0,89).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info