Informace o projektu
Personalizovaná medicína: Translačním výzkumem k biomedicínským aplikacím

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
TN02000109
Období řešení
1/2023 - 12/2028
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
APIGENEX s.r.o.
CasInvent Pharma, a.s.

Cíle projektu:
1. Rozvíjet tržně řízenou a flexibilní platformu pro vývoj produktů personalizované medicíny (PM): nová cílená léčiva,
molekulární diagnostika, radiofarmaceutika a (bio)informatické technologie a tyto vyvíjet do fáze prodejných produktů;
2. Kultivovat národní síť umožňující kvalifikovaný výzkum, vývoj, výrobu, IP ochranu, certifikaci, transfer technologií a obchodní rozvoj PM produktů.
3. Podporovat produktivní proces pro budoucí projekty („plnit pipeline“), který umožňuje jejich další rozvoj a transfer
praxe;
4. Vyvinout nové metodické přístupy ve spolupráci akademické obce a průmyslu vedoucí ke zlepšení tržní
konkurenceschopnosti jejich služeb;
5. Zvýšit využití produktů personalizované medicíny v klinické praxi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info