Informace o projektu
Role stresu endoplazmatického retikula v imunoeditaci u HER2+ karcinomu prsu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/C/0142/2023
Období řešení
3/2023 - 2/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Rakovina prsu (BC, z angl. „breast cancer“) je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění (podle statistiky GLOBOCAN 2020 se s četností 11,7 % nachází na prvním místě ze všech nádorových onemocnění) a u žen celosvětově hlavní příčinou úmrtí asociovaných s rakovinou. Jedním z nejagresivnějších typů nádorů prsu je HER2+ karcinom prsu, který představuje 15-20 % případů BC2. Současné standardizované možnosti léčby v klinické praxi jsou postaveny na inhibici HER2 proteinu cílenou terapií monoklonálními protilátkami (Trastuzumab, Pertuzumab) v kombinaci s chemoterapií. Zatímco incidence BC neustále roste, mortalita se díky časné diagnóze a pokrokům v protinádorové terapii pomalu snižuje. I když cílená (anti-HER2) terapie výrazně zlepšila prognózu nemoci, ve více než 20 % případů pacientky na léčbu neodpovídají, nebo u nich dochází k relapsu onemocnění během 1 roku od zahájení terapie. Z těchto důvodů jsou hlavní cíle výzkumu BC odhalování a charakterizace mechanismů, pomocí níž nádorové buňky získávají zmíněnou rezistenci, identifikace specifických molekulárních znaků pacientů s vysokým rizikem relapsu a objevení nových cílů a možností léčby.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info