Informace o projektu
Minimálně invazivní metody pro personalizovanou farmakoterapii epilepsie (TDM-EPI_DBS+SAL)

Kód projektu
NU23-08-00229
Období řešení
5/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Projekt je zaměřen na vývoj a validaci nových miniinvatzivních postupů pro personalizovanou farmakoterapii epilepsie. Cíli projektu jsou
1) Adaptace a validace separačních metod pro stanovení antiepileptik (eslikarbazepin nebo levetiracetam nebo kys. valproová nebo lamotrigin) ve všech zamýšlených matricích (plazma, kapilární krev, sliny);
2) Korelace koncentrace léčiv v alternativních matricích (suchá krevní kapka, sliny) vůči koncentraci zjištěné v plazmě na základě souboru vzorků získaných ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny
3) Statistické hodnocení a doporučení referenčního rozmezí koncentrací pro jednotlivé matrice s ohledem na zjištěné korelace
Finálním cílem je tedy zjednodušit a zpříjemnit pacientovi odběr biologického vzorku pro terapeutické monitorování léčby, které je součástí péče při chronickém onemocnění, v tomto případě při epilepsii.
Výsledky projektu pomohou zrychlit přístup dat lékaři, na jejichž základě může individualizovat léčbu vhodným léčivem a odpovídající dávkou. Při úspěšném zavedení tohoto stanovení využívající matrice získávané neinvazivním způsobem budou vydána doporučení pro správný odběr a nakládání se vzorkem a také stanoven referenční rozsah v těchto nových matricích (na základě shody lékaře a analytika).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info