Informace o projektu
Nové poznatky pro plodiny nové generace (TANGENC) (TANGENC)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/22_008/0004581
Období řešení
10/2023 - 6/2028
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/71110
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Projekt v rámci OP JAK Špičkový výzkum směřující do FORD4 (Zemědělství a veterinární vědy) má za cíl aplikovat znalosti získané v oblasti rostlinné biologie pro zlepšování hospodářských rostlin a to zejména s ohledem na odolnost důležitých zemědělských plodin vůči zvýšené teplotě a suchu. Projekt přináší odpovědi na to, jak zajistit dostatečné množství zdrojů/potravin v globálním měřítku, ale také jakým způsobem modifikovat zaběhlou zemědělskou praxi v systému měnícího se klimatu na lokální úrovni. Navrhovaný projekt naplňuje všechny aspekty výzvy počínaje aktuálností zkoumané oblasti, významným dopadem na společnost (OSN –SDG 2 -ZeroHunger), stejně jako existující špičkovou expertízou (zapojení špičkových vědeckých týmů napříč ČR) a infrastrukturou.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info