Informace o projektu
Nákazy spojené s lékařskou péčí – nové možnosti jejich diagnostiky a terapie

Kód projektu
MUNI/A/1507/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na komplexní řešení problematiky nozokomiálních infekcí, to jak z hlediska diagnostiky, tak terapie, a navazuje na předchozí výzkumné aktivity řešitele. Vedle typických původců nozokomiálních infekcí (pseudomonády, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) se bude projekt zabývat také za nízce patogenními agens, jako jsou koagulázanegativní stafylokoky a Cutibacterium acnes. Budou ověřovány nové identifikační a typizační postupy, zejména jde o optimalizaci molekulárně biologických metod a metod založených na Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii, včetně vytváření knihoven charakteristických spekter. Počítá se i s využitím mikrofluidních přístupů. Pomocí těchto metod budou bude sledována přítomnost faktorů virulence a budou také hodnoceny vlivy zemního prostředí, zejména antibiotik, na tyto mikroby. Na základě získaných výsledků budou optimalizována diagnostická schémata a bude hodnocena úloha těchto agens na patogenezi onemocnění. Významnou částí projektu bude hledání nových preventivních a terapeutických přístupů, včetně využití bakteriofágů, antimikrobiálních peptidů aj.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info