Informace o projektu
Diagnostika komplikací a komorbidit neurologických onemocnění

Kód projektu
MUNI/A/1525/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Součástí výzkumu je několik samostatných doktorských projektů, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku komplikací či komorbidit (bolesti, deprese, úzkosti, insomnie, deliria, kognitivních změn, dysfagie, autonomních poruch či respirační dysfunkce) širokého spektra neurologických onemocnění, tj.
(1) polyneuropatií (projekt PN)
(2) roztroušené sklerózy (projekt RS)
(3) neuromuskulárních onemocnění (projekt NMO)
(4) vertebrogenních onemocnění (projekt LPM)
(5) cévních onemocnění mozku (projekt COM)
První 4 dílčí projekty jsou dlouhodobými součástmi projektu SV. Výstupy těchto projektů jsou průběžně zpracovávány a současně rozšiřovány o novou problematiku. Projekt COM je novou součástí projektu reflektující zaměření pracoviště na problematiku deliria a využívá také novou metodiku retinální oxymetrie. Dílčí projekt PN navazuje na starší projekty zaměřené na diabetickou a chemoterapií indukovanou PN a rozšiřuje problematiku o nové typy polyneuropatií. Projekty RS, NMO a LPM umožňují dokončení a rozšíření probíhajících projektů. Projekt RS zahrnuje problematiku dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou a je rozšířen o problematiku autonomní dysfunkce a poruch reprodukce. Projekt NMO je zaměřený na výskyt a diagnostiku poruch polykání, respirační dysfunkce, bolesti a nově také autonomní dysfunkce u pacientů s NMO. Významným rozšířením projektu je také zapojení ultrazvukové (UZ) diagnostiky. Projekt LPM je zaměřený na analýzu úlohy lumbálních paraspinálních svalů v rozvoji chronických bolesti dolní části zad.
Ve všech projektech jsou využívány obdobné metody užívané standardně k diagnostice komplikací a komorbidit neurologických onemocnění. Jedná se o:
(1) dotazníkové nástroje a škály zaměřené na hodnocení:
a. neuropsychologických komorbidit
b. dysfagie
c. respirační dysfunkce
d. autonomních funkcí
e. funkčního stavu pacientů s NMO
(2) objektivní metody vyšetření polykacích funkcí
(3) kineziologické vyšetření zahrnující i hodnocení funkce respiračních a trupových svalů
(4) morfologická vyšetření:
a. MR vyšetření paraspinálních svalů
b. UZ vyšetření periferních nervů a/nebo svalů
c. Automatická retinální oxymetrie
Projekt má potenciál přispět k přesnějšímu zhodnocení výskytu a rizikových faktorů řady závažných projevů a komorbidit různých neurologických onemocnění a zlepšení jejich diagnostických možností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info