Informace o projektu
Personalizovaný přístup v léčbě nedoslýchavosti u dětí s kochleárním implantátem

Kód projektu
MUNI/A/1498/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je nastavení nových doporučených postupů v léčbě nedoslýchavosti u dětských kandidátů ke kochleární implantaci se zaměřením se na personalizovanou medicínu v rámci nejnovějších možností, které jsou v dané oblasti dostupné. Prvním zásadním bodem je výběr nejvhodnější elektrody přímo na míru danému pacientovi tak, aby byla stimulován co nejdelší úsek hlemýždě. Druhým zásadním bodem je „anatomy - based fitting“, tedy individualizace přiřazení frekvencí pomocí přesného umístění elektrod na základě kvalitního pooperačního zobrazení spánkové kosti. Důležitým úkolem studie bude porovnat přínos nově zavedené metodiky se stávajícími postupy a vyhodnotit další významné faktory, které se podílejí na celkové kvalitě rehabilitace sluchu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info