Informace o projektu
CZECRIN_PHARMTECH (CZECRIN_PHARMTECH)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/23_015/0008194
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Projekt CZECRIN_PHARMTECH předkládaný ve výzvě Výzkumné infrastruktury I je zaměřen na rozvoj a modernizaci technologického vybavení velké výzkumné infrastruktury CZECRIN. Projektové aktivity budou směřovat zejména k modernizaci současného infrastrukturního zázemí příjemce a partnera tak, aby umožnily rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb pro uživatele infrastruktury. Rozšířeny budou výzkumné kapacity pro inovativní klinický výzkum a vývoj léčiv cestou nekomerčních klinických studií.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info