Informace o projektu
Ověření profilu DNA jako prognostického faktoru a monitorová- ní chemoterapií indukované klonální evoluce spinocelulárních karcinomů Waldayerova okruhu DNA flow

Kód projektu
NC4641
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Retrospekt. studie souboru 90 nemocných se spinocelulárními karcinomy Waldayerova lymfatic. okruhu, léčených neoadjuvantní chemoterapií, chirurgic. léčbou, ozářen. a adjuvantní chemoter. Je k dispozici parafin.blok nádor. biopsie před a po chemoterapii. Monitorování změn DNA profilu pomocí flow cytometrie by mělo odhalit jednak vhodnost tohoto léčebného algoritmu, jednak ověřit možnost použití DNA profilu jako nádorového markeru v ORL klinické praxi. Ověření profilu DNA jako prognostického faktoru a monitorování chemoterapií indukované klonální evoluce spinocelulárních karcinomů Waldayerova okruhu DNA flow cytometrií Verification of DNA Profile as a Prognostic Factor and Monitoring Chemotherapy-Induced Clonal Evolution of Squamous Cell Carcinomas in Waldayer's Circuit by Flow Cytometry

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info