Informace o projektu
Moderní metody magnetické rezonance a jejich využití pro studium struktury a dynamiky biologicky zajímavých molekul

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/96/1513
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nukleární magnetická resonance patři k nejrychleji se rozvíjejícím spektroskopickým metodám. Vývoj nových experimentálních technik je určován především potřebami spektroskopie při vysokých polích, která umožňuje detailní studium prostorové struktury biomakromolekul. Předkládaný projekt je orientován na vývoj nových experimentálních technik vicedimenzionální NMR spektroskopie a metodických postupů analýzy získaných dat. Při řešení se bude vycházet z dosavadních zkušeností řešitelů v této vědní oblasti. Experimentální práce budou zaměřeny na vývoj nových metod vícenásobných rezonancí pro studium struktury a dynamiky RNA oligonukleotidů značených izotopy 13C a 15N, pulzních technik gradientní NMR spektroskopie využívající gradientů x,y,z a na studium struktury modelových tRNA oligonukleotidů. V teoretické oblasti bude hlavní pozornost věnována metodice ab initio výpočtů chemických posunů jader 13C, 15N a 31P v nukleových kyselinách a vývoji netradičních způsobů výpočtu prostorové struktury biomakromolekul.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info