Vliv peroperačně aplikované chemoterapie na vlastnosti střevní anastomozy v experimentu

Kód projektu
IZ2183
Období řešení
1/1994 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Cílem našeho experimentu je na základě pooperačně aplikované chemoterapie 5-FU zhodnotit hojení a mechanickou odolnost střevní anastomozy v experimentu na krysách.