Stanovení frekvence sensibilizace na kortikosteroidy k prevenci rizika alergických reakcí v populaci (pilotní studie)

Kód projektu
IZ4337
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Risiko alergické reakce na kortikosteroidy je závažné svou neobvyklostí a netypickým průběhem. Navrhovaná pilotní studie má zjistit frekvenci sensibilizace na kortikoidy v naší populaci a stanovit tak míru risika u jednotlivých skupin sloučenin.