Specifická baktericidní agens v některých nových rodech čeledi Enterobacteriaceae

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA310/01/0013
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V čeledi Enterobacteriaceae byla dosud popsána produkce čtyř typů kmenově specifických baktericidních agens: bakteriofágů, korpuskulárních bakteriocinů (částic typu fágových bičíků), molekulárních bakteriocinů (proteinů typu kolicinů) a mikrocinů. Z hled iska systémového, evolučního, ekologického, ale i aplikovaného je významné prokázat a posoudit výskyt jednotlivých z nich u druhů a rodů v této čeledi i mimo ni.V letech 1981-1986 byly v dnešní podobě etablovány rody Leclercia, Kluyvera a Providencia, k de až dosud informace o jejich produkci zcela chybí. Cílem projektu je tyto informace experimentální cestou získat a publikovat: doplnit jimi jejich charakteristiku. Soubory po 50 přesně diagnostikovaných kmenech těchto rodů budou dodány Referenční labor atoří SZÚ v Praze. Bude proveden screeening produkce těchto čtyř agens v nich a nalezená agens budou zevrubně charakterizována jak mikrobiologicky, tak molekulárně geneticky.

Publikace

Počet publikací: 5