Bakteriociny čeledi Enterobacteriaceae:výskyt, nové typy a molekulární biologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA310/98/0083
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Projekt zahrnuje 6 tématických okruhů, které navrhovatelův výzkum v posledních letech otevřel. 1) Je nutno zjistit frekvenci bakteriocinogenie mezi kmeny nově etablovaných druhů rodu Escherichia a poddruhů rodu Klebsiella. 2) K bližšímu pochopení jednotlivých kroků účinku kolicinů E1 - E9 je nutno komplexně kvantitativně zpracovat relace mezi jejich vazbou na citlivou populaci bakterií a inhibičním působením. 3) Je nutno pro světovou literaturu zpracovat fyzikálně-chemické, biologické a molekulárně-genetické parametry nového typu kolicinu, kolicinu U. 4) Ke srovnávací analýze vazby kolicinů E1, E2 a E3 na jejich vazebné epitopy v receproru BtuB je nutno kvantitativně analyzovat její modifikace vystavením citlivých bakterií specifickým aminokyselinovým činidlům. 5) Je nutno zpracovat výskyt kolicinogenie mezi kmeny Escherichia coli izolovanými z lidského střeva zdravého a střeva s rakovinným nádorem.

Publikace

Počet publikací: 10