Ohlédnutí za rokem 2021 a další plány v HR Award

Co přinesl loňský rok a co nás čeká v HR Award aktivitách v roce 2022? Implementační fáze Akčního plánu HR Award je v plném proudu, společně jsme již realizovali mnoho důležitých úkolů a další nás čekají i letos. Přinášíme souhrn toho, co se podařiločemu se budeme na fakultě nadále věnovat.

31. 1. 2022

V dubnu 2021 získala LF MU ocenění HR Excellence Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které vytvářejí a cíleně podporují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí, což byl důležitý mezník v celém procesu péče o zaměstnance na fakultě.

Personální oddělení LF MU posílilo o koordinátorku vzdělávání, která pro Vás připravuje a spravuje nabídky vzdělávání organizované na fakultě i univerzitě. Byl nastaven systém vzdělávání pro děkanátní zaměstnance a také adaptační proces nových zaměstnanců, včetně adaptačního školení. Vydali jsme Příručku pro přednosty, která obsahuje důležité informace o agendách jednotlivých děkanátních pracovišť a procesů na fakultě i univerzitě.

Zpracovali jsme Gender analýzu LF MU a návrhy opatření jako podklad pro Plán genderové rovnosti Masarykovy univerzity na léta 2022–2024, který je od tohoto roku podmínkou pro účast našich vědců a vědkyň v grantových soutěžích. Analyzovali jsme praxi na vybraných zahraničních univerzitách a zjišťovali, jak mají nastavený systém kariérních drah.

Pro hodnocení neakademických zaměstnanců jsme v ISu vytvořili aplikaci pro hodnocení děkanátních zaměstnanců, které v předchozích letech probíhalo v papírové podobě pomocí excelových formulářů. Pracovali jsme na revizi systému odměňování a vytvořili návrh nových pravidel pro přidělování osobních ohodnocení.

Jako jedno z témat, kterému se v rámci vzdělávání a rozvoje plánujeme v následujícím období věnovat je mentoring. Abychom jej mohli správně uchopit, vytvořili jsme webovou stránku se základními informacemi o mentoringu společně s formuláři, ve kterých nám můžete nadále dát vědět, zda o mentoring a jakou jeho formu máte zájem.

Ve spolupráci s Rektorátem MU jsme pracovali také na Revizi Řádu výběrových řízení a redesignu aplikace EVAK pro hodnocení akademických zaměstnanců.

V letošním roce nás na fakultě čekají následující témata:

Na univerzitní úrovni budeme ve spolupráci s Rektorátem MU řešit revizi etického kodexu MUrevizi postavení a začlenění postdoců.

Všechny tyto aktivity nadále probíhají v rámci 10 tematických pracovních skupin, do kterých se můžete zapojit a přímo ovlivnit připravované změny na naší fakultě.

Děkujeme za vaši dosavadní aktivitu i podporu a těšíme se na další spolupráci.

HR Award tým


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info