Polymorfizmus 140A/G v genu pro laktotransferin a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitidy u dětí

Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra TREFNÁ Tereza VLAŽNÝ Jan MUSILOVÁ Kristína KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem této práce bylo zjistit frekvenci polymorfizmu v genu pro LTF a jeho vztah k zubnímu kazu a gingivitidě u českých dětí. Neprokázali jsme statisticky významné rozdíly v genotypech a/nebo alelických frekvencích LTF 140A/G polymorfizmu mezi skupinami dětí s přítomnosti kazu nebo bez přítomnosti kazu a ani ve skupinách s rozdílnou závažností zubního kazu. Gingivitida byla přítomna u 53,4% dětí. Rozdíly ve frekvencích alel ani genotypů LTF 140A/G polymorfizmu mezi dětmi se zdravou gingivou a zánětem dásní nebyly statisticky významné. Polymorfizmus 140A/G v genu pro laktotransferin nebyl asociován se vznikem, příp. závažností zubního kazu ani přítomností gingivitidy u dětí v české populaci a nemůžeme ho tak řadit mezi rizikové faktory těchto onemocnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info