ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ

Autoři

SCHWARZ Daniel HŮLEK Richard KLIMEŠ Daniel ŠNÁBL Ivo ŠTOURAČ Petr DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2013
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis EPOSS (Data-based Evaluation and Prediction of Outcome in Severe Sepsis) & SEPSIS-Q jsou výzkumné projekty, jejichž cílem je parametrické sledování pacientů s těžkou sepsí, mapování epidemiologické situace těžké sepse v České republice, jakož i hodnocení a zlepšování kvality péče o pacienty léčené pro těžkou sepsi. Technické řešení projektu EPOSS & SEPSIS-Q zahrnovalo v letech 2011-2012 návrh, vývoj a pilotní provoz následujících komponent. 1. Systém pro multicentrický sběr dat - výzkumná databáze EPOSS, 2. Informační portál EPOSS.REGISTRY.CZ s on-line generovanými grafy, 3. Edukační portál WWW.SEPSIS-Q.CZ s komunikačním rozhraním k systému EPOSS, 4. Pokročilý přehrávač klinických scénářů případů těžké sepse. Všechny čtyři komponenty byly sladěny po technické stránce - prostřednictvím společné politiky pro přístup k datům a dále prostřednictvím komunikačních rozhraní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info