Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie.

Autoři

ŠTOURAČ Petr SEIDLOVÁ Dagmar BÁRTÍKOVÁ Ivana KUCHAŘOVÁ Eliška JANKŮ Petr KŘIKAVA Ivo HUSER Martin WÁGNEROVÁ Kristýna HAKLOVÁ Olga HAKL Lubomír ŠTOUDEK Roman KOSINOVÁ Martina SCHWARZ Daniel ZELINKOVÁ Hana ŠEVČÍK Pavel GÁL Roman

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova acute pain service; pain management; postoperative analgesia; Caesarean Section; opioids; non-opioids; obstetrics; general anesthesia
Popis Cíl studie: Cílem této prospektivní observační studie bylo srovnání účinnosti opioidních a neopioidních analgetik při léčbě akutní pooperační bolesti po císařském řezu. Typ studie: Prospektivní observační studie Typ pracoviště: Fakultní nemocnice Materiál and metoda: V neopioidní skupině (NO) byla podávána kombinace paracetamol 1000 mg i.v. nebo p.o. s diclofenakem 100 mg rektálně nebo i.m. v předem určených časových intervalech. Opioidní skupině (OP) byl podáván kontinuálně piritramid 3 mg/hod. i.v. V případě nedostatečné analgetické účinnosti byl podán metamizol 2,5 g i.v. V pooperačním období jsme sledovali intenzitu bolesti dle vizuální analogové škály (VAS), počet přídavných analgetických požadavků (AAR) a komplikace. Srovnali jsme hodnoty VAS a počet AAR v obou skupinách v prvních 24 hodinách po císařském řezu. Výsledky: Se souhlasem Etické komise pro multicentrické studie FN Brno jsme zařadili 160 pacientek (NO, N=120; OP, N=40), které podstoupily ukončení těhotenství císařským řezem (SC) v celkové anestezii v období květen 2009 – duben 2010. Medián VAS v první hodině po SC byl v obou sledovaných skupinách 3,5 (p=0,553). Statisticky významný rozdíl byl nalezen v hodnotách VAS i počtu AAR mezi 1. a 24. hodinou po SC (p<0,001). V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné závažné komplikace. Závěr: V obou studijních skupinách jsme dosáhli dostatečného analgetického efektu (VAS pod 4), přičemž větší účinnost v prvním pooperačním dni měla opioidní analgezie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info