Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex in anaesthesia for caesarean section led to reduction of myalgia incidence in early postoperative period: prospective randomised interventional multicentric trial.

Název česky Použití rokuronia a aktivní reverze nervosvalové blokády sugammadexem v celkové anestezii u císařského řezu vedlo ke snížení incidence myalgie v časném pooperačním období: prospektivní intervenční randomizovaná studie
Autoři

HARAZIM Hana ŠTOURAČ Petr SEIDLOVÁ Dagmar ADAMUS Milan KŘIKAVA Ivo PAVLÍK Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info