Význam profese duly v současném systému péče o ženu a dítě

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KORÁBOVÁ Iva

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Výzkumy opakovaně prokázaly podstatný vliv kontinuální podpory rodičky během porodu na psychiku ženy i porodní výsledky. Nepřetržitá podpora rodících žen však není běžnou součástí poskytované péče ze strany zdravotníků, namísto ní se uplatňuje model péče intermitentní. Ve srovnání s kontinuálním modelem poskytování podpory se však tento model ukazuje jako podstatně méně výhodný především z hlediska následujících kritérií: délky porodu, užití analgezie, užití oxytocinu a podílu císařských řezů. Příspěvek má za cíl představit poměrně novou profesi duly. Zabývá se historií vzniku profese a náplní činnosti profesionálních dul. Vychází z toho, že převážná většina odborné veřejnosti není příliš obeznámena s obsahem vzdělávání dul a především pak hranicemi jejich profese, proto se přehledová studie ve stručnosti věnuje i těmto tématům. Prostřednictvím představení výsledků realizovaných empirických studií shrnuje přínosy péče dul i možné výzvy do budoucna. V neposlední řadě se pak dotýká také postavení dul ve stávajícím systému péče, přijetím ze strany zdravotníků a spoluprací s nimi. V krátkosti budou zmíněny nejen obě organizace, které sdružují duly na území ČR, ale i podobné organizace ve světě. Většina zmíněných témat nabízí srovnání situace v naší zemi oproti zahraniční praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info