5th AKUTNE.CZ Congress

Název česky 5. konference AKUTNĚ.CZ
Autoři

ŠTOURAČ Petr KOSINOVÁ Martina HARAZIM Hana SMÉKALOVÁ Olga GÁL Roman

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj MEFANET Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova AKUTNE.CZ; emergency medicine; intensive care; anaesthesiology
Popis Letošní konference AKUTNĚ.CZ byla zaštítěna Lékařskou fakultaou Masarykovy univerzity (MU), Fakultní nemocnicí v Brně, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Českou společností intenzivní medicíny (ČSIM), Česko-slovenským fórem pro sepsi, MEdical Faculties NETwork (MEFANET) a Expertní skupinou pro porodnickou anestezii a analgezii při ČSARIM. Kongres byl organizován Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno, portále AKUTNĚ.CZ, Nadačním fondem AKUTNĚ.CZ a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků. Kongres byl organizován oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny při Fakultní nemocnice v Brně, v AKUTNE.CZ portál, na AKUTNE.CZ nadace, České lékařské komory, a Professional a Odborový svaz zdravotníků z Čech, Moravy a Silesia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info