Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením

Autoři

ĎURIŠ Kamil NEUMAN Eduard MRLIAN Andrej VYBÍHAL Václav JURÁŇ Vilém KÝR Michal SMRČKA Martin

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova subarachnoid hemorrhage; transcranial Doppler sonography; cerebral vasospasm
Popis Cílem práce bylo zjistit, zda existuje korelace mezi hodnotami Pbt02 a parametry transkraniální dopplerometrie (TCD) u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením (SAK). Soubor a metodika: Do souboru byli zařazeni pacienti s těžkým subarachnoidálním krvácením na podkladě ruptury aneuryzmatu mozkové tepny, kteří byli v klinickém stavu Hunt Hess 4 (HH4, sopor) a Hunt Hess 5 (HH5, koma). U pacientů byl kromě standardních medicínských postupů, které zahrnují i TCD, prováděn monitoring oxygenace mozkové tkáně (partial pressure of oxygen in brain tissue - Pbt02, systém Licox). Hodnocena byla korelace mezi Pbt02 a parametry TCD. Výsledky: Celkem jsme do souboru zařadili 27 pacientů, pot pacientů bylo následně vyřazeno pro špatnou pozici nebo předčasnou malfunkci PbtO2 čidla. U zkoumaného souboru korelovaly hodnoty Pbt02 s pulzatilním a rezistentním indexem v intervalech +/- 10 min. (Pí: r = -0,4077, p = 0,0074; Rl: r = -0,4055, p = 0,0077) a +/- 60 min (Pí: r = -0,4145, p = 0,0064; Rl: r = -0,4089, p = 0,007), přičemž výchozí bod hodnocení odpovídal vyšetření TCD. U zkoumaného souboru nebyla signifikantní korelace mezi Pbt02 a rychlostmi toků na zkoumaných cévách. Závěr: PbtO2 monitoring poskytuje informace o stavu oxygenace mozkové tkáně a její mikrovaskulatury. Nicméně neexistuje jednoduchá souvislost mezi hodnotami Pbt02 a rychlostmi toků na magistrálních cévách, které charakterizují cévní vazospazmy. Protože neznáme vztah mezi rychlostmi toků na magistrálních cévách a hodnotami Pbt02, jeví se v klinické praxi u pacientů s těžkým SAK vhodné paralelní užití TCD i Pbt02 monitoringu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info