Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST

Autoři

PAŘENICA Jiří MALÁSKA Jan JARKOVSKÝ Jiří HELÁNOVÁ Kateřina JABANDŽIEV Petr MICHÁLEK Jaroslav VESELKOVÁ Zuzana LITTNEROVÁ Simona KUBKOVÁ Lenka GÁL Roman ŠEVČÍK Pavel PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ Monika LITZMAN Jiří ČERMÁKOVÁ Zdeňka ŠPINAR Jindřich

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova cardiogenic shock; interleukin 6; myocardial infarction; predictor; prognostic; septic shock
Popis Úvod: Kardiogenní šok (KS) je hlavní příčinou úmrtí pacientů hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu. V rámci akutního infarktu myokardu a kardiogenního šoku byl pozorován rozvoj zánětlivé odpovědi. Cílem naši práce bylo popsat dynamiku interleukin 6 (IL6) u pacientů v kardiogenním šoku a porovnat ji s dynamikou inter-leukinu 6 u pacientů v septickém šoku (SŠ) a kontrolní skupinou pacientů s nekomplikovaným akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (STEMI) a vyhodnotit jeho diagnostické a prognostické možnosti. Metodika a pacienti: V prospektivní observační studii bylo zařazeno celkem 71 pacientů, kteří splnili zařazovací kritéria: 30 pacientů v kardiogenním šoku, 21 pacientů v septickém šoku a 20 pacientů se STEMI. Hladiny IL6 byly stanoveny celkem Skrát po dobu 3 měsíců. Hlavním sledovaným parametrem byla Smésíční mortalita. Výsledky: Nejvyšší hodnoty IL6 byly detekovány v průběhu 1. týdne u pacientů v septickém šoku s maximální hodnotou při přijetí. U pacientů v KS dosáhly hladiny 1L6 maxima za 12-24 hodin od vzniku infarktu. Podle ROC analýzy byly zvýšené hodnoty IL6 > 357 pg/ml při přijetí (AUC 0,730; p - 0,031) typické pro KS v porovnání s kontrolní skupinou pacientů se STEMI. Hodnoty IL6 > 1 237 pg/ml při přijetí, resp. hodnoty IL6 > 1 071 pg/ml po 24 hodinách byly dle ROC analýzy charakteristické pro pacienty v SŠ v porovnání s pacienty v KS. Zjistili jsme pouze statisticky nesignifikantní trend pro IL6 v predikci mortality u pacientů v kardiogenním šoku pro hodnoty > 1 854 pg/ml (AUC 0,769, p = 0,066) stanovené 12 hodin od přijetí. Nezjistili jsme žádný význam 1L6 v predikci Směsíční mortality u pacientů v septickém šoku. Závěr: Pacienti v kardiogenním šoku produkují vyšší hladinu prozánětlivého IL6 ve srovnání s pacienty se STEMI. Maximálních hodnot IL6 dosahují pacienti v septickém šoku při přijetí na anesteziologické oddělení, pacienti v kardiogenním šoku za 12-24 hodin od přijetí. Vzhledem k výrazné interindividuální variabilitě hladiny II.6 jak u pacientů v kardiogenním, tak i septickém šoku se rutinní použití 1L6 v klinické praxi nejeví jako přínosné pro predikci prognózy pacientů v kardiogenním či septickém šoku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info