Poškození zárodku stálého zubu úrazem a zánětem v okolí dočasného předchůdce.

Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela MUSILOVÁ Kristína KUKLETOVÁ Martina MATOUŠEK Aleš IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Práce je zaměřena na popis poškození zárodků stálých zubů, které bylo způsobeno úrazem nebo zánětlivými procesy v kosti periapikální oblasti kořene dočasného předchůdce. Popis: Práce popisuje čtyři různé případy. U první pacientky se projevilo poškození korunek středních horních a dolních řezáků. Rodiče dítěte v anamnéze udávají úraz ve věku 10 měsíců. Ve druhém případě došlo na podkladě zánětlivého procesu ke spontánnímu vyloučení zárodku zubu 14 do dutiny ústní. Ve třetím případě byla diagnostikovaná opožděná erupce zubu 35. Rentgenologickým vyšetřením se zjistilo, že zub je založen, ale v okolí zárodku je viditelné projasnění kosti. Pacient byl odeslán na germektomii na chirurgické oddělení Stomatologické kliniky LF MU u sv. Anny v Brně. Čtvrtý pacient byl vyšetřen v rámci pohotovostní služby na oddělení dětské stomatologie pro přetrvávající otok po extrakci zubu 74. Rentgenologickým vyšetřením bylo prokázáno projasnění kosti v oblasti zárodku stálého zubu. Dítě bylo odesláno na chirurgické vybavení zubního zárodku. Závěr: Závěrem lze říci, že jakýkoliv patologický proces probíhající v oblasti dočasných zubů má výrazný vliv na vývoj a stav stálého chrupu. Proto je nutné věnovat dostatečnou pozornost prevenci úrazů a zubního kazu v dočasném chrupu. V případě úrazu poskytnout ihned první pomoc a vhodné ošetření. Dočasný chrup je nutno včas sanovat, aby se předešlo poškození stálého nástupce v důsledku ostitidy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info