Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi : pro staniční a vrchní sestry

Autoři

ZÍTKOVÁ Marie POKORNÁ Andrea MIČUDOVÁ Erna

Rok publikování 2015
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Monografie je publikací určenou primárně liniovým manažerům působícím v oblasti ošetřovatelské péče. S výhodou ji ale mohou využít i vedoucí zaměstnanci dalších nelékařských zdravotnických profesí či studenti. Základem efektivního vedení adaptačního procesu je užití takových postupů v každodenní praxi, které umožní uvolnit rozvojový potenciál nového zaměstnance a tím podpoří jeho úspěšné fungování v rámci týmu i pracoviště. Při řízení adaptačního procesu je vytvářen soulad mezi odbornými znalostmi, praktickými dovednostmi a sociálními zkušenostmi nového pracovníka se specifickými pracovními podmínkami konkrétního pracoviště. Také z toho důvodu je nedílnou součástí publikace představení nástrojů vedení adaptačního procesu, které mohou být v klinické praxi uplatňovány a byly v ní již ověřeny. Využití konkrétních postupů je v kompetenci vedoucích zaměstnanců, kteří nesou odpovědnost za organizaci a vedení adaptačního procesu na svěřeném pracovišti. Preciznost využití účelných nástrojů v praxi ovlivňuje fakt, zda bude adaptační proces pro nového pracovníka i kolektiv stávajících pracovníků přínosem či pouhou formalitou. Publikace přehledně vymezuje další oblasti přístupu k vedení nových pracovníků, jedná se především o oblast komunikace a sociální interakce, jejichž úroveň zásadním způsobem ovlivňuje adaptaci nových zaměstnanců vytvářením kvalitních mezilidských vztahů a pozitivního sociálního klimatu na pracovišti. Nedílnou součástí vedení nových pracovníků v rámci adaptačního procesu je realizace systému hodnocení pracovního výkonu a motivací. Pro možnost praktického uplatnění a využití jsou vytvořeny shrnující zásady, tzv. Desatero zásad vedení adaptačního procesu u NLZP. Publikace rovněž předkládá praktické zkušenosti autorek ve formě výstupů průzkumu hodnocení realizovaného vzdělávacího programu Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení, který v roce 2012 získal akreditaci MZ ČR a je realizován ve Fakultní nemocnici Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info