Nová metoda stanovení kapacity transverzálního tubulárního systému u intaktních kardiomyocytů

Autoři

ŠIMURDA Jiří BÉBAROVÁ Markéta ŠIMURDOVÁ Milena

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod. Rozložení transportních proteinů v povrchové membráně a v membráně transverzálního tubulárního systému (TTS) se liší. Známá metoda sloužící ke stanovení ploch obou membránových systémů a jejich poměru spočívá v detubulaci (odpojení TTS) pomocí osmotického šoku a měření membránové kapacity. Cílem této práce bylo navrhnout alternativní metodu zachovávající buňku intaktní. Metodika. Za normálních podmínek jsou oba membránové systémy natolik těsně vázány, že při měření membránové kapacity je nelze rozlišit. Nově navržená metoda vychází z elektrického náhradního schématu buňky se dvěma membránovými systémy oddělenými elektrickým odporem transverzálních tubulů. Metoda spočívá ve výrazném zvýšení odporu TTS přechodným promýváním buňky izotonickým roztokem sacharózy (IRS). Oba systémy jsou tak elektricky odděleny a z analýzy proudových odezev membránového proudu na vnucené pravoúhlé impulzy membránového napětí lze určit membránové kapacity obou systémů, v této studii u enzymaticky izolovaných komorových srdečních buněk potkana. Výsledky. Po aplikaci IRS probíhal přechodný jev zaznamenaný pomocí změn membránového proudu při konstantním vnuceném napětí. Postupně se měnily nejprve parametry povrchové membrány a se zpožděním i parametry TTS. Zviditelnil se tak proces difúze roztoku do nitra TTS. Navržený kvantitativní model tyto naměřené změny zobrazil. Kapacity tubulární a povrchové membrány (CTTS = 68,0±4,8 pF a CP = 99.8±3,9 pF) byly stanoveny v ustáleném stavu z aproximace odezev na pravoúhlé impulzy součtem dvou exponenciálních průběhů (n = 16). Poměr ploch stanovený za předpokladu stejných specifických kapacit byl SP/STTS = 0,40±0,02. Závěr. Navržená metoda ponechává buňku intaktní a umožňuje opakovaná měření. Dosavadní hodnocení vychází z modelu membrány se soustředěnými parametry. Dalšího zpřesnění metody může být dosaženo po zavedení popisu TTS jako systému s rozloženými parametry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info