Method development for baseline separation of cyanobenz[f]isoindoles of proteinogenic amino acids by CE-LIF

Logo poskytovatele
Název česky Vývoj metody pro stanovení kyanobenz[f]isoindolů proteinogenních aminokyselin pomocí CE-LIF s rozlišením k základní linii
Autoři

MÁDR Aleš CELÁ Andrea DĚDOVÁ Tereza PELCOVÁ Marta ŽÁKOVÁ Jana CRHA Igor GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Přiložené soubory
Popis Sledování hladin aminokyselin je důležité k pochopení biologických procesů. Jedna z nejcitlivější stanovení je však založena na laserem indukované fluorescence, jejíž uplatnění k stanovení aminokyselin brání skutečnost, že většina aminokyselin přirozeně nefluoreskuje. Z toho důvodu byly aminokyseliny derivatizovány pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného. Vývoj metody pro stanovení fluorescenčních derivátů aminokyselin s rozlišením k základní linii jsou popsány v příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info