Elektrofyziologické koreláty teorie mysli evokované Tematickým apercepčním testem

Autoři

KOLÁŘOVÁ Martina GAJDOŠ Martin ZEMÁNKOVÁ Petra ŠIRŮČEK Jan URBÁNEK Tomáš KAŠPÁREK Tomáš

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Teorie mysli, tedy kognitivní schopnost přisuzovat druhým duševní stavy, nám pomáhá porozumět duševním stavům druhých, a na základě toho vysvětlit a předvídat jejich chování. Výzkum teorie mysli byl podpořen studiem zrcadlových neuronů, který řada studií spojuje s mí rytmem (alfa: 8 – 13 Hz a beta: 15 – 20 Hz) nacházejícím se nad senzomotorickou kůrou. Nové sociálně-kognitivní paradigma zkoumá elektrofyziologické koreláty percepce komplexních emocionálních podnětů se sociálním významem v podobě tabulí Tematického apercepčního testu zobrazujících nejednoznačné sociální situace. V paradigmatu byly zahrnuty tři typy otázek dotazující se na afektivní stav druhých, na afektivní stav sebe sama a na kognici. Na základě analýzy EEG dat jsme zaznamenali desynchronizaci v mí rytmu nad centro-frontální oblastí při posuzování afektivních stavů druhých vycházejících z teorie mysli v porovnání s otázkou na posuzování afektivního stavu sebe sama. Na základě těchto výsledků můžeme vyslovit předpoklad, že během posuzování afektivních stavů druhých jsou aktivovány zrcadlové neurony související s teorií mysli oproti posuzování afektivního stavu sebe sama.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info