Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes

Název česky Rokuronium versus sxametonium pro bleskový úvod do celkové anestezie u císařského řezu : vliv na novorozeneckou adaptaci
Autoři

KOSINOVÁ Martina ŠTOURAČ Petr ADAMUS Milan SEIDLOVÁ Dagmar PAVLÍK Tomáš JANKŮ Petr KŘIKAVA Ivo MROZEK Zdeněk PROCHÁZKA Martin KLUČKA Jozef ŠTOUDEK Roman BÁRTÍKOVÁ Ivana HARAZIM Hana ROBOTKOVÁ Hana HEJDUK Karel HODICKÁ Zuzana KIRCHNEROVA Martina FRANČÁKOVÁ Jana OBARE PYSZKOVÁ Lenka HLOŽKOVÁ Jarmila ŠEVČÍK Pavel

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Obstetric Anesthesia
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijoa.2017.05.001
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Rocuronium; Suxamethonium; Caesarean section; Neonatal outcome; Apgar score
Popis ÚVOD: V předchozí studii jsme porovnali rocuronium a suxamethonium pro rychlou indukci celkové anestézie pro císařský řez a nenalezli jsme žádné rozdíly v mateřském výsledku. U novorozenců však byl významný rozdíl v Apgar skóre. Vzhledem k tomu, že se jednalo o druhotný výsledek, rozšířili jsme studie a zkoumali toto zjištění na větším vzorku. METODY: Zahrnovali jsme 488 osob, z nichž 240 bylo z původní studie. Ženy byly náhodně zařazeny do skupiny s 2 mg / kg rocuronium 1 mg / kg (ROC n = 245) nebo suxamethonium 1 mg / kg (SUX n = 243). Anestezie byla udržována až do 50% oxidu dusného a až do jedné minimální alveolární koncentrace sevofluranu, dokud nebyla umbilikální šňůra upnutá. Porovnávali jsme výsledek novorozence pomocí skóre Apgar a plynů z pupečníkové krve. VÝSLEDKY: Data byla analyzována u 525 novorozenců (ROC n = 263vs, SUX n = 262). Statisticky významný rozdíl byl v poměru skóre Apgar <7 při 1 minutě (ROC 17,5% vs. SUX 10,3%, P = 0,023), ale žádný rozdíl po 5 minutách (ROC 8% vs. SUX 4,2%, P = 0,1) 10 min (ROC 3,0% vs. SUX 1,9%, P = 0,58). Mezi skupinami v jiných měřených výsledcích nebyl žádný rozdíl. ZÁVĚR: Použití rocuronia bylo spojeno s nižšími hodnotami Apgar za 1 minut ve srovnání se suxamethoniem. Klinický význam této skutečnosti je nejasný a vyžaduje další výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info