Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie

Autoři

KLUČKA Jozef ŠTOURAČ Petr KŘIKAVA Ivo ŠTOUDEK Roman ŤOUKÁLKOVÁ Michaela MICHÁLEK Pavel ČERNÝ Vladimír

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie & intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova rapid sequence induction; RSI; survey
Popis Cíl: Rapid sequence induction (RSI) jako soubor klinických postupů a opatření s cílem minimalizovat riziko aspirace a desaturace během úvodu do anestezie je součástí každodenní anesteziologické praxe. Vzhledem k aktuálně chybějícímu národnímu (českému) a mezinárodnímu doporučení je praxe RSI variabilní. Cílem dotazníkového šetření bylo zhodnotit variabilitu RSI u čtyř modelových situací (dospělý pacient s náhlou příhodou břišní /NPB/, dětský pacient s NPB, těhotná pacientka indikovaná k elektivnímu císařskému řezu v celkové anestezii a geriatrický obézní pacient s hiátovou hernií). Typ studie: Dotazníkové šetření (survey). Materiál a metoda: Dotazník byl rozeslán členům České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a současně účastníkům lékařské sekce VIII. konference AKUTNĚ.CZ 2016. Výsledky byly hodnoceny metodami deskriptivní statistiky (MS Excel). Výsledky: Do akce se zapojilo celkem 164 lékařů (procento získaných odpovědí – 12,5 %). V indikacích RSI a taky v jednotlivých krocích postupu byla identifikována vysoká variabilita jak u lékařů v předatestační přípravě, tak u lékařů s ukončenou specializací. Závěr: Výsledky poukazují na variabilitu v provedení RSI u jednotlivých klinických scénářů (dospělý, dítě, těhotná). Zavedení doporučení založených na evidence-based medicine (EBM) a standardizace RSI postupu může vést ke zvýšení bezpečnosti pacientů během anesteziologické péče. KLÍČOVÁ SLOVA rapid sequence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info