The strengths and weaknesses of the several separative and non-separative techniques for the drug-plasma protein interaction studies

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Silné a slabé stránky separativních a neseparativních technik pro interakční studie léčiv s plazmatickými proteiny
Autoři

MICHALCOVÁ Lenka NEVÍDALOVÁ Hana GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Postupem doby se vyvinulo poměrně mnoho experimentálních přístupů, které se liší v základním principu, které charakterizují vazebné interakce. V této práci byly použity dvě separační metody - kapilární elektroforézy - frontální analýza (CE-FA) a rovnovážná dialýza (ED) a dvě metody bez separace - cirkulačního dichroismu (CD) a izotermické titrační kalorimetrie (ITC). Modelové systémy -- diklofenak-HSA (DCF-HSA) a lidokain-HSA (LIDO-HSA)- byly použity k porovnání všech metod. Aby se zajistil srovnatelný výsledek studie, byly všechny metody prováděny se stejným pufrem, včetně jeho iontové síly a pH, a byla použita stejná koncentrace HSA a experimentální teplota. Vazebné parametry získané za těchto podmínek byly srovnatelné mezi všemi těmito přístupy a i hodnotami uváděnými v literatuře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info