Vliv hemodialýzy na parametry metabolismu thiaminu a aktivitu glyoxalázy I in vivo u diabetických a nediabetických pacientů se selháním ledvin

Autoři

PLESKAČOVÁ Anna OBDRŽALOVÁ Dominika TOMANDLOVÁ Marie PÁCAL Lukáš ŘEHOŘOVÁ Jitka CHALÁSOVÁ Katarína TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Diabetické onemocnění ledvin je závažnou komplikací diabetes mellitus a nejčastější příčinou renálního selhání. Změny metabolizmu transketolázy (TKT), enzymu pentózového cyklu a jeho kofaktoru thiamindifosfátu (TDP), a změny glyoxalázového systému s klíčovým enzymem glyoxalázou I (GLOI) u diabetu jsou popsané. Méně je známo o vlivu hemodialýzy na tyto systémy. Recentně byl popsán oxythiamin, velmi účinný inhibitor TKT, k jehož kumulaci by mělo docházet u renálního selhání. Cílem této pilotní studie bylo: (i) stanovit míru poklesu plasmatických hladin thiaminu způsobenou hemodialýzou, (ii) zjistit jaký vliv má hemodialýza na koncentraci erytrocytárního TDP a aktivaci enzymu TKT (aktivita a thiaminový efekt) a (iii) stanovit aktivitu enzymu GLOI před a po dialýze. Porovnáním pacientů diabetické a nediabetické etiologie byla zjištěna specifita případných změn pro diabetes.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info