Neuromuscular blockade in clinical practice in paediatric anaesthesia: retrospective cohort trial in a tertiary paediatric anaesthesia centre

Název česky Neuromuskulární blokáda v klinické praxi v dětské anestézii: retrospektivní kohortní studie v terciárním dětském anesteziologickém centru
Autoři

KLUČKA Jozef ŤOUKÁLKOVÁ Michaela KŘIKAVA Ivo ŠTOUDEK Roman KLABUSAYOVÁ Eva MORAVSKÁ Mária ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj SIGNA VITAE
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.22514/SV141.042018.10
Doi http://dx.doi.org/10.22514/SV141.042018.10
Klíčová slova neuromuscular blocking agent; paediatric anaesthesia; residual blockade; neuromuscular blockade
Popis Pozadí. Neuromuskulární blokáda je spojena se zlepšením stavu dýchacích cest pro intubaci a vynikající podmínky pro chirurgické zákroky (převážně důležitý v laparoskopické chirurgii). Zbytková neuromuskulární blokáda v pooperační období je podle nedávné doby publikovaných údajů, spojených s negativním dopadem na perioperační morbiditu a úmrtnost. Cíl. Cílem studie bylo popsat každodenní praxi v klinické pediatrické anestezii v terciární dětské nemocnici. Metody. Údaje z anesteziologických záznamů v období 1.1.2016 až 31.12.2016 byly retrospektivně vyšetřeny. Primární výsledky zahrnovaly míru chirurgické případy s neuromuskulární blokádou, incidence případů s perioperačními monitorování neuromuskulární blokády a výskyt neuromuskulárních stavů farmakologické blokování. Sekundárními výsledky bylo použití myorelaxantů na věk pacienta a délku operace. Výsledek. Celkově bylo ve studii 8046 pediatrických pacientů podrobeno celkové anestezii doba. Svalové relaxanty byly podávány v 1650 případech (20,5%). Nejčastěji podávaným svalovým relaxantem bylo mivakurium (48,2%, n = 795), následovalo cis-atracurium (36,4%, n = 601), suxamethonium (10,3%, n = 170) a rokuronium (7,0%, n = 115). Monitorování neuromuskulární blokády bylo použito pouze u 2,5% (n = 41) případů. Aktivní reverzace neuromuskulární blokády byla podávána v 5,8% (n = 95) případů. Závěr. Neuromuskulární blokáda v dětské anestézii byla méně častá ve srovnání s dospělými. Nízká míra monitorování neuromuskulární blokády v kombinaci s nízkou mírou aktivního blokování může být považováno za nebezpečné kvůli relativně vysoké riziko potenciální zbytkové pooperační blokády, které mohou negativně ovlivnit infuence klinický výsledek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info