Specifika dia­gnostiky a léčby ve stáří

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana BIELAKOVÁ Katarína VÝŠKA Ondřej SURKOVÁ Soňa

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kardiologická revue - Interní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Cognitive impairment; Frailty; Geriatric syndromes; Immobilization; Incontinency; Instability
Popis Přehledný článek poskytuje základní informace o věkových kategoriích seniorů a jejich základních charakteristikách, odlišnostech symp-tomatologie, dia-gnostiky a léčby chorob. Dále je věnována pozornost geriatrickým syndromům - intelektovým poruchám, instabilitě a pádům, imobilizaci, inkontinenci a poruchám kožní integrity jako základnímu důvodu ztráty soběstačnosti a nutnosti opustit vlastní prostředí a přejít do instituce poskytující dlouhodobou péči. V závěru sdělení je kapitola charakterizující seniorskou křehkost - frailty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info