Systémy usměrňovaného růstu v léčbě raných dětských skolióz

Autoři

REPKO Martin FILIPOVIČ Milan PRÝMEK Martin LATALSKI M. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea HOŘÁK Jan

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova growth guided system; early onset scoliosis; distraction; spinal growth; spondylodesis
Popis ÚČEL STUDIE Systém orientačního růstu (GGS) představuje relativně novou alternativu k tradičnímu růstovému systému používanému pro léčbu skoliózy. Operace páteře je trojrozměrná korekce deformity, udržování růstu páteře a odložení konečné léčby spondylodézou. MATERIÁL A METODY Naše studie retrospektivně vyhodnocuje výsledky chirurgické korekce u skupiny 35 pacientů léčených technikou GGS. Skupina se skládala z pacientů s idiopatickou, neuromuskulární a syndromickou deformitou páteře s průměrným věkem 8 let a 2 měsíce v době operace. Čas sledování je v průměru 3 roky a 5 měsíců. Hodnotili jsme korekci samotné křivky, růst páteře v hrudní a bederní části zvlášť a růst celého spektra rentgenových snímků. VÝSLEDKY Průměrná korekce skoliotické křivky byla 67%, ze 75 předoperačních stupňů po 20 pooperačních stupňů. Po první operaci 11% prodloužení trupu (od 321 mm do 356 mm), který dosáhl, hrudní páteře, která je prodloužena o 10% (od 196 do 217 mm) a bederní páteře, která je prodloužena o 11% (od 125 do 139 mm). Prodloužení kufru o 16% (z 322 na 375 mm) bylo pozorováno u kohorty pacientů s dvouletým pooperačním sledováním (21 pacientů). 21% (od 318 do 386 mm) dosaženo u pacientů léčených definitivní fúzí (7 pacientů). DISKUSE Je velmi málo studií, které analyzují dlouhodobé klinické výsledky s použitím GGS. První pilotní výsledky naznačují, že existuje technika korekce čelní roviny ve srovnání s typem rozptýlení přístrojů. Negativní aspekt této metody je obrušování kovu následované metalosou. Údržba prutů, udržování kontinuity těla rostou posunem tyčí a nižší oděr nástroje. ZÁVĚRY Hlavní výhodou GGS je omezená trvalý růst páteře, částečný trojrozměrné korekce deformity, minimalizace nevyhnutelné reoperace v celkové anestezii a možnost pro ukončení ortézu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info