Genetické rizikové skóre a progrese diabetického onemocnění ledvin

Autoři

GALUŠKA David JANÁKOVÁ Michaela BEDNÁRIKOVÁ Beáta CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Diabetické onemocnění ledvin (DKD) je jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu 2. typu (T2DM). DKD vykazuje genetickou predispozici a k dnešnímu dni bylo popsáno 65 SNP (Talmud et. al 2015), které jsou různou mírou asociovány se zvýšeným rizikem vzniku T2DM. Ukazuje se, že genetické varianty asociované s T2DM nebo glykémií, mohou být spojené také s rizikem vzniku případně progrese DKD u pacientů s T2DM. Cílem práce bylo studovat redukované genetické rizikové skóre (GRS) pro T2DM (tj. 21 nejrizikovějších variant z 65 polymorfizmů) ve vztahu k renálnímu a kardiovaskulárnímu fenotypu u pacientů s T2DM.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info