Využití granulační tkáně v chirurgické léčbě parodontitidy. Experiment na zvířecím modelu

Autoři

HROMČÍK Filip VOKURKA Jan HERMANOVÁ Markéta IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie KÝR Michal GÖPFERT Eduard FALDYNA Martin VICENOVÁ Monika

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Úvod: Granulační tkáň (GT) vzniká jako důsledek poškození tkání a vyskytuje se jak u chronických zánětů, tak při hojení ran. Její funkcí je vypořádat se s drážděním, které poškození způsobilo, a reparace či regenerace postižených tkání. GT obsahuje velké množství neutrofilů, makrofágů i mesenchymálních kmenových buněk. Při chirurgických výkonech je však doporučeno GT odstraňovat. Prozánětlivý fenotyp buněk v GT je možno změnit pomocí tzv. specializovaných pro resolučních mediátorů, jako jsou lipoxiny a resolviny. Jejich syntézu lze indukovat acetylsalicylovou kyselinou (ASA) a omega-3 mastnými kyselinami (omega-3 MK). V naší studii jsme se zaměřili na posouzení vlivu GT obohacené o ASA a omega-3 MK na hojení experimentálního parodontálního defektu. Metody: Ligaturou indukovaná experimentální parodontitis byla vyvolána u 24 králíků. Celkem 47 takto vzniklých parodontálních defektů jsme léčili otevřenou kyretáží, vyjmutá GT byla ošetřena jednou ze tří možností: (1) GT obohacena o ASA a omega-3 MK a navrácena do defektu (skupina OMEGA3+ASA), (2) GT vrácena do defektu po laváži ve fyziologickém roztoku (PLACEBO skupina), (3) GT vrácena do defektu bez ošetření (KONTROLNÍ skupina). V intervalu 2, 6 a 12 týdnů jsme odebrali vzorky pro histologické a molekulárně-biologické vyšetření. Primárním sledovaným parametrem byla hloubka sondáže (PPD) a klinická úroveň attachmentu (CAL). Výsledky: Po šesti týdnech byly zjištěny vyšší hodnoty PPD a CAL ve skupině ASA+OMEGA3. Rozdíly mezi sledovanými skupinami však nedosahovaly statistické významnosti. Během 12 týdnů pozorování postupně významně klesaly tkáňové hladiny molekulárních ukazatelů zánětu FGF-7, IL-1ß a TIMP-1. U ostatních parametrů jsme nepozorovali statisticky významný rozdíl mezi skupinami. Závěr: Chirurgické ošetření parodontálního defektu s navrácením obohacené GT by mělo vést k rychlejšímu hojení. Výsledky této studie však nefavorizují navržený léčebný postup. Nicméně, obohacená GT nezhoršila průběh ani výsledek hojení parodontálních lézí. Poděkování Práce byla podpořena projektem NV16-28462A a specifickým výzkumem MUNI/A/1546/2018.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info