Inhibition of miRNA-129-2-3p increases risk of seizure induction in developing brain

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Inhibice miRNA-129-2-3p zvyšuje riziko vzniku záchvatů ve vyvíjejícím se mozku
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří TSENOV Grygoriy POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Účel: mikro RNA (miRNA/miR) jsou prominentními regulátory genové exprese hrající důležitou roli v udržování správné funkce a vývoje mozku. Změny v expresi miRNA se pojí s patologiemi včetně epilepsie, u které se výzkum na animálních modelech poukazuje na léčební potenciál miRNA. Hladina exprese miR-129-2-3p je zvýšená u epileptických pacientů i animálních modelů epilepsie, a proto jsme testovali její účinek na navození epilepsie ve vyvíjejícím se mozku. Metody: Inhibitor miR-129-2-3p na báze LNA byl aplikován do nosu potkaních mláďat (n=6) 11 dní po narození (P11), kontrolám byl podán fyziologický roztok (n = 5). 24 hodin po podání inhibitoru, byly pokusným zvířatům implantovány kortikální EEG elektrody v isofluranové anestezii. Následně bylo všem zvířatům podáno 35 mg/ml/kg pilokarpinu (LiCl byl aplikován v P11), po kterém byly pozorovány a monitorovány na EEG po dobu tří hodin. Výsledky: Typicky pro testovanou věkovou skupinu (P12) se u žádného z kontrolních zvířat nerozvinul epileptický status (SE), jelikož byly vystaveny isofluranové anestezii krátce před podáním pilokarpinu. Naopak, u pěti ze šesti potkanů, kterým byl podán inhibitor miR-129-2-3p se SE (Racinova škála stupeň 3) rozvinul i přes aplikaci pilokarpinu po anestezii v isofluranu. Shrnutí: Ve shodě s naším předešlým výzkumem poukazujícím na zvýšení hladiny miR-129-2-3p ve fázích rozvoje epilepsie, pro které jsou charakteristické motorické záchvaty (akutní stadium epilepsie u dospělých in novorozených potkanů a chronické stadium epilepsie s počátkem v dospělosti), naše výsledky naznačují možnou roli miR-129-2-3p ve srovnání se mozku s přítomností výbojů působících motorické záchvaty. Vhled do biologie miR-129-2-3p může poukázat na dráhy zapojené do vzniku záchvatů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info