Informace o projektu
Role miRNA ve vývoji glutamatergní a GABAergní signalizace po záchvatech v novorozeneckém období

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-11931S (kod CEP: GA19-11931S)
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Opakované nebo dlouhotrvající záchvaty ve vyvíjejícím se mozku jsou spjaty s vyšším rizikem kognitivních poruch, poruch v chování anebo vývojem epilepsie v pozdějším věku. Navzdory rozsáhlému výzkumu nejsou patofyziologické podklady těchto změn zcela objasněny. Mnohé studie poukázali na zásadní roli modifikací v drahách neurotransmiterů glutamátu a γ-amino máselné kyseliny (GABA), ve změnách excitability vyvíjejícího se mozku a s tím související náchylnosti k záchvatům. Změny v těchto drahách v raných stádiích vývoje mozku jsou zapojeny do vzniku různých neuropsychiatrických poruch. Mechanizmus vzniku těchto změn však není dosud znám. microRNA již byla v minulosti asociovaná se záchvaty i změnami v drahách neurotransmiterů. Cílem tohoto projektu je studovat spojitost mezi miRNA regulací glutamatergních a GABAergních drah se záchvaty ve vyvíjejícím se mozku a jejím potenciálním dopadem na dospělého jedince. Za tímto účelem budou analyzovány profily miRNA ve dvou potkaních modelech časných záchvatů s odlišnými následky v dospělosti a následně testována funkce miRNA.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info