Primární non-Hodgkinův B-lymfom centrálního nervového systému

Autoři

BÚŘIL Jiří BÚŘILOVÁ Petra POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2020-1-4/the-primary-non-hodgkin-s-cns-lymphoma-121158?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019105
Klíčová slova primary Non-Hodgkin’s lymphoma; central nervous system
Popis Jedním z nejčastějších prokázaných primárních lymfomů CNS je non-Hodgkinův lymfom (NHL), který se typicky projevuje fokálními neurologickými a neuropsychiatrickými příznaky. Jeho incidence v populaci, zejména v rozvinutých zemích, mírně stoupá. V roce 2010 se udávala kolem 1– 2 % ze všech primárních nádorů CNS. Aktuálně se odhaduje, že mezi primárními nádory CNS se nyní vyskytuje asi ve 4– 5 %, přičemž nejčastějším podtypem u dospělých je difuzní velkobuněčný B-lymfom (diff use large B-cell lymphoma; DLBCL) s výskytem asi 25– 40 % [1,2]. Nezastupitelné místo v dia gnostickém procesu hraje MR mozku. Při MR vyšetření bývají typicky difuzní ložisko nebo vícečetná hypointenzivní ložiska v T2 váženém obraze v mozkových hemisférách dominantně v oblasti bazálních ganglií často s perifokálním edémem [3,4]. Popisovány jsou také ependymální postižení a léze v corpus cal losum. NHL jsou častější u mužů a jejich prevalence stoupá s věkem prakticky u všech podtypů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info